Vårt svar på Covid-19
LÄS MER

Blue Cross och Blue Shield of Kansas City

Blue Cross och Blue Shield of Kansas City

Blue Cross och Blue Shield of Kansas City arbetade med PowerObjects för att kartlägga en Microsoft Dynamics CRM Cloud Solution som skulle kunna skala till hela organisationen.

Utmana

Blue KC behövde modernisera sina CRM och automatisera affärsprocesser. De behövde också en enda källa till sanning för kunddata.

Lösning

PowerObjects utvecklade en färdplan för utrullning av Microsoft Dynamics CRM Online i hela Blue KC: s hela organisation. De tillhandahöll också tjänster för ändringshantering.

Fördelar

En plattform i molnet med all kundinformation. Försäljningsprocesser inbyggda i CRM, med möjlighet att komma åt och uppdatera från fältet. Instrumentpaneler för att ge viktiga insikter om affärshälsa

Vi beslutade tidigt att göra färdplanen med PowerObjects, och det var en fantastisk upplevelse. Fördelarna som kom ut ur färdplaneringsprojektet var en klar förståelse för vilka områden som skulle kunna dra mest nytta, vilka interna resurser det skulle ta och hur det skulle påverka ekonomin för hela genomförandet.

- Lynn Giron, IT-chef för utvecklingsverksamhet