Vårt svar på Covid-19
LÄS MER

Health

Health

HealthPartners centraliserar sina data i ett system och går 95% pappersfritt med kund- och kontouppgifter.

Utmana

HealthPartners letade efter ett nytt CRM-system som bättre kunde tillgodose deras organisations behov och gjorde övergången till Microsoft Dynamics CRM med PowerObjects som sin nya partner.

Lösning

Använde Microsoft Dynamics CRM för att skapa sömlösa Sales Force Automation (SFA) -processer för all möjlighetshantering - till exempel kontohantering av mäklare, individer och företag.

Fördelar

För HealthPartners var förmågan att centralisera sin information till ett enda system mycket viktigt. Tidigare spriddes all information i olika system.

Sammanfattning

HealthPartners hade arbetat med en annan CRM-partner i ett decennium när de fick ord om att deras system krävde en komplett plattformsersättning. HealthPartners tog detta som en möjlighet att undersöka ett nytt CRM-system som bättre kunde tillgodose deras organisations behov och de tog över till Microsoft Dynamics CRM med PowerObjects som sin nya partner.

Sammantaget behövde HealthPartners en CRM-lösning som skulle ge:

  • Datacentralisering för att göra det enkelt att hålla kundinformation aktuell och säker.
  • Sömlös Sales Force Automation (SFA) -process för all möjlighethantering.
  • Möjligheten att integrera med Connecture, en ISV med ett mycket anpassningsbart citatverktyg
  • Möjligheten att integrera med andra befintliga Microsoft-teknologier.

Inledningsvis letade vi bara riktigt efter en out-of-the-box-lösning, men PowerObjects hjälpte oss att titta på vår process och förstå vart vi ville gå med den. De kunde förstå våra behov, hjälpa till med implementeringen och påpeka var vi kunde förbättra och lägga till vårt system.

- Freda Myhrwold, försäljningsprocesschef på HealthPartners

Lösning

HealthPartners behövde Microsoft Dynamics CRM för att skapa sömlösa Sales Force Automation (SFA) -processer för all möjlighetshantering - till exempel kontohantering av mäklare, individer och företag. De beslutade också att använda Microsofts SharePoint för integrerad out-the-box med utökad anpassad kod för automatisk mappskapning och kundsäkerhet. Detta skulle förbättra enkelheten och effektiviteten i att hålla kundinformationen korrekt och uppdaterad.

HealthPartners behövde också sin Dynamics CRM-lösning integrerad med Connecture, en ISV med ett mycket anpassningsbart citatverktyg. Från möjlighetsformuläret inom CRM kan användare starta citeringsverktyget, som läser konto- och möjlighetsdata från CRM. Offertsystemet skapar nya affärs- och förnyelsepriser, sparar dem i SharePoint och uppdaterar möjligheten. Med detta system kan användare se den faktiska detaljerade offerten direkt från CRM-offerten.

Under denna fas av implementeringen stötte HealthPartners en timeout-problem när de integrerades med Connecture.

Integrationen med Connecture gör förnyelseshantering enkel. HealthPartners får den bästa programvaran för hanteringsmöjligheter med möjligheten att koppla ett robust citatverktyg till Dynamics CRM. Hälsoorganisationens förslag är detaljerade och branschspecifika. Att kunna koppla Dynamics CRM sömlöst till Connecture var en avgörande förbättring.

Fördelar

För HealthPartners var förmågan att centralisera sin information till ett enda system mycket viktigt. Tidigare spriddes all information i olika system. Med implementeringen av Dynamics CRM kan HealthPartners nu effektivt hitta information från olika gruppmöjligheter och övervaka livscykeln, inklusive aktiviteter, dokumentation, offert och förnyelse. Med de nya processerna HealthPartners har på plats med Dynamics CRM är de mer än 95% pappersfria för all kundinformation och kontofiler.

Med sin tidigare lösning fick HealthPartners spåra enskilda och gruppmarknader i två olika system. Med integrationen av Dynamics CRM och Connecture kan HealthPartners binda all mäklareinformation till ett system, där mäklare, byråprestanda och licensiering kan spåras över grupp- och individuella hälsovårdsmarknader.

Dessutom har användningen av arbetsflöden och dialogrutor bidragit mycket till att slutanvändaren kan hantera förändringar som i ett tidigare system behövde teknisk support. Dynamics CRM har också gjort det enklare att hantera ändringar i arbetsflöden, dialogrutor och mallar - vilket ger HealthPartners möjlighet att göra justeringar i process utan att ha kostat att göra det till ett projekt.