Utbildning för Microsoft Dynamics 365

Change Management Services

PowerObjects använder ett strukturerat tillvägagångssätt för förvaltningsförändringshantering för CRM som anpassas för varje kund.

När organisationer investerar i Microsoft Dynamics 365, investerar de också i beteendeförändringar som de anställda måste göra för att systemet ska få en avkastning. PowerObjects kombinerar vår Dynamics 365 och certifierad kompetens för förändringshantering för att hjälpa organisationerna att navigera denna övergång.

Eftersom en stor del av förvaltningsförändringshanteringen utbildar användare, tillämpar PowerObjects ett strukturerat tillvägagångssätt för att vägleda slutanvändare genom en implementering eftersom det påverkar deras roll, med fokus på folkkomponenten i förändringsinsatsen. Med snabbare och förbättrad användaranpassning kan organisationerna navigera övergången med mindre inverkan på slutresultatet.

Se fördelarna med dessa kritiska tjänster för ditt Dynamics 365-projekt

Ökad användarmedvetenhet och adoption

Ökad användarförmåga

Minskad produktivitet förlorad under övergången

Snabbare ROI-förverkligande

Change Management Services

Som en del av våra konsultutbud kan PowerObjects tillhandahålla följande:

Business sponsor och intressentinriktning

Kommunikationsplanering

Ändra konsekvensutvärderingar

Ändra strategiutveckling

Global och Enterprise Training Planning

Bedömningar av antagande av användare

Kom igång idag! Kontakta oss för mer information.